Advanced Search found 2 item(s) featuring "Alphonse Daudet"

1920-12-27 Jack (Anon.)
  • . . . de vergelijking oproepen met de boeken waaruit zij zijn gehaald. En zoo denkt men onwillekeurig hoe veel aandoenlijker het diep-menschelijke boek is van A. Daudet . Het tooneelspel staat in de schaduw van den roman. Kwaad bewerkt is het echter niet. Het dialoog is heel vloeiend en een paar . . .
1926-03-14 "La Bonbonnière" (Willem Putman)
  • . . . zingende molens", op tekst van Georges Vaxelaire zelf. Deze consul schrijft verzen. En hij doet dat -- precies als de "sous-préfet" van Alphonse Daudet -- met een geestige bonhomie en vooral met een teederheid, die slechts strekken kunnen tot eere van de Brusselsche diplomatische kringen. Het feit . . .