Advanced Search found 2 item(s) featuring "André Gide"

1926 Jules Romains: "Knock... of de zegepraal der wetenschap" (Lode Monteyne)
  • . . . Romains , de auteur van Knock, behoort tot de groep der «Nouvelle Revue française», waarvan de fel bekampte en door Béraud met heftigheid bespotte André Gide de centrale persoonlijkheid is. Jules Romains wordt echter, in de allereerste plaats, beschouwd als de vader van het «unanimisme» -- een . . .
1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . onthouden we nog «L'ETRANGE RIVAL», van Jean Barcé , een stuk waarin «Le péché sans nom» behandeld wordt, waarover het gaat in Gide 's «SAUL». In den rand van laatstgenoemd stuk schreef Dubech : «Op het tooneel heeft Gide geen enkel der gevoelens van . . .
  • . . . waarover het gaat in Gide 's «SAUL». In den rand van laatstgenoemd stuk schreef Dubech : «Op het tooneel heeft Gide geen enkel der gevoelens van zijn helden kunnen ontleden, daar een Fransch publiek het niet zou hebben geduld.» In «l'Etrange Rival» echter is . . .