Advanced Search found 4 item(s) featuring "Alphonse Laudy"

1929-01-13 "De Anarchist" van R. Ysabie te Beverloo (Anon.)
  • . . . door den lande worden gespeeld? "Maar hebben die stukken letterkundige waarde?" Zooals die van Lope de Vega , neen; zooals die van Laudy , Verschaeve , ook niet; maar dat ze op dit gebied ver beneden de stukken van Putman en anderen staan, dat zal . . .
1926-03-24 Alph. Laudy : "De Paradijsvloek" in "De Nieuwe Spieghel" (Willem Putman)
  • . . . Alph. Laudy : "De Paradijsvloek" in " De nieuwe Spieghel ". Ons publiek, minder ontvankelijk voor mondaine salon-gesprekken en geraffineerden humor, houdt van grootsche . . .
  • . . . geraffineerden humor, houdt van grootsche onderwerpen; ten bewijze, de groote bewondering voor de drama's van den priester-dichter Verschaeve . Het stuk van Laudy doet ons trouwens dikwijls aan Verschaeve denken, vooral om sommige verzen, die zoo precies aandoen als waren ze door Verschaeve . . .
  • . . . dikwijls aan Verschaeve denken, vooral om sommige verzen, die zoo precies aandoen als waren ze door Verschaeve zelf gedicht. Laudy wint het echter op Verschaeve in den bouw van zijn stuk. De Paradijsvloek is beter "tooneel" dan Judas of De Artevelden. Er . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
  • . . . Lam van den Arme", door Stefan Zweig ; "Primerose", door de Fiers en de Caillavet ; "De Patriot", door Alfred Neumann ; "De Idioot", door Dostojevski ; "De Koekoek", door Jan Fabricius . - Worden er dan geene nieuwe oorspronkelijke Vlaamsche werken opgevoerd? . . .
  • . . . des Heeren" ( de Fiers en Croisset ), "De Opgaande Zon" ( Herman Heyermans ), terwijl een wederopvoering van "De Paradijsvloek" ( Laudy ), die voor den Nederlandschen Schouwburg eene eerste opvoering zou zijn, niet uitgesloten is. Uit den verderen loop van ons gesprek, vernamen wij . . .
1921-10-16 Bij Dr Oscar De Gruyter: leider van het Vlaamsch Volkstooneel (Cr.)
  • . . . Sophokles en Lessing . "De schelmstreken van Scapin" van Molière . "Gudrun" van Rodenbach . "De Paradijsvloek" van Laudy . "Een faillissement" van Björnson . HET DOEL VAN HET " VLAAMSCHE VOLKSTOONEEL ". DE DROOM VAN DR DE GRUYTER Dan hebben wij . . .