Advanced Search found 6 item(s) featuring "Aurélien Lugné-Poe"

1924-03-04 Henry Soumagne : "Bas-Noyard" (Willem Putman)
  • . . . Henry Soumagne : "Bas-Noyard" Een nieuw stuk van den Belgischen tooneelschrijver Soumagne , wiens tooneelwerk L'Autre Messie, gecreëerd door Lugné-Poe , ook al werd de première te Brussel tevens op enthousiasme én onverschilligheid onthaald, toch op zijn minst de aandacht had gaande gemaakt als eene . . .
1922-04-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . de onbaatzuchtigheid in persoon is en kan zijn - zijn theater berust op een financieelen grond, heel wat steviger dan Antoine , Lugné-Poe en Copeau dien ooit hebben gekend - alleen bate bij hebben kan. Zijn sukses hoeft ook geenszins te verwonderen: man van smaak, . . .
1922-02-21 MOLIÈRE TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . zij te Parijs voor het voetlicht komen, terwijl sommige pogingen tot vernieuwing - ik denk hier in het bijzonder aan het debuut van Lugné Poe - in België konden rekenen op een sympathiek onthaal, op het oogenblik dat zij in Frankrijk, waar veel meer dan ten onzent aan . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . verbazing konden slaan, zoo werd te Brussel meer dan eens het betere-Parijsche geprobeerd, het voorbeeld van na Antoine en van na Lugné-Poe , allang bij ons ingeburgerd, of van naast de hervormingen van beide innovators. Zoo dorst voormelde Fernand Crommelynck , zelf een acteur vol kernigheid, . . .
1922-12-05 FRANSCH-BELGISCH TOONEEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . aantrekken moest, had Crommelynck het jaren lang heel hard, al werd zijn belangrijke Sculpteur de Masques ook gewaardeerd. Doch het is Lugné-Poe die hem, na zooveel anderen, de groote befaamdheid verzekeren moest, door eene uitstekende vertooning van Le Cocu magnifique. Men heeft hoog opgegeven met het . . .
1922-10-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . buiten konden, aangezien wij reeds in den Parkschouwburg de " Comédie française " en het " Théatre de l'OEuvre " van Lugné-Poe en Suzanne Després geregeld zien optreden, om niet te spreken van de "grandes vedettes", zoo vrouwelijke als mannelijke, en waaronder op dit . . .