Advanced Search found 1 item(s) featuring "Agustin Moreto y Cabana"

1922-03-12 De plannen van Dr J.-O. De Gruyter: Kandidaat voor het bestuurschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen (Anon.)
  • . . . Samain : Polyphème - Strindberg : Kameraden - B. Shaw : De Vlinder - Gortion Bottomley : King Lear's Wife - Moreto y Cabana : Donna Diana - Gogol : De Revisor. Eens in de maand zou, b.v. op een Donderdag namiddag, eene klassieke matinée worden . . .
  • . . . - F. Hebbel : De Niebelungen - Grillparzer: Des Meeres und der Liebe Welle - G. Freytag : Die Journalisten - Moreto y Cabana : Donna Diana - Gogol : De Revisor. Deze voorstellingen zouden telkens worden voorafgegaan door eene verklarende voordracht, te houden door een . . .