Advanced Search found 4 item(s) featuring "Adolphe Philippe Dennery"

1920-09-30 NESTOR DE TIERE (Karel Van de Woestijne)
  • . . . hebben gered. De werkelijkheid, die tevens De Tière 's beteekenis aangeeft, is, dat hij ons publiek hielp uit de drakenwereld van een Dennery en een Holtei ... "om hem het schouwspel van andere draken te bezorgen", zegt meesmuilend een jongere naast mij; wien ik trouwens al . . .
1923-04-30 TOONEEL TE BRUSSEL III (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Herman Teirlinck in Shakespeare 's Hamlet hebben zien gebeuren; begeleiding, op het gevoelige moment, van scenische muziek veroorloofde zich reeds Dennery ; aromaten te branden permitteerde zich P.N. Roinard toen hij, een kwarteeuw geleden, zijn stuk Les Miroirs liet spelen, en het glasgordijn van . . .
1922-12-31 TOONEEL TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . ik zelf in het vertoonde stuk een onbewust acteur kan worden, ... zooals de geestdriftige bezoekers der hooge schouwburgregionen bij een draak van Dennery . In deze zou dan de poging van Gemier een kostelijke aanwijzing zijn. Doch, waar is de geniale auteur, die een ontwikkeld twintig-eeuwer . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . gevolg kan hebben voor de eigene Fransch-Belgische tooneelliteratuur? Zooals onze Vlaamsche tooneelletterkunde lijden blijft onder de gunst die, te beginnen met het Fransche Dennery -melodrama, over de Duitsche Posse heen, tot bij Heijermans en Fabricius , het buitenland in Vlaanderen geniet (waarbij de Hollandsche "concurrentie" niet . . .