Advanced Search found 2 item(s) featuring "Alexander Pushkin"

1927-03-09 Boris Godounow (L.O.)
  • . . . een en hetzelfde genre. Van een werkelijk dramatischen bouw is in dit libretto geen sprake. Moussorgski ontleent aan het drama van Poeschkin wat hem dienstig kan zijn en voegt er zelf de deelen aan toe, welke hij voor de opera noodig acht. Zoo ontstaat een geheel, . . .
1921-08-24 EEN RUSSISCH DICHTER AAN DE VLAAMSCHE KUST I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . heeft gegeven en aan den omwentelingsgeest dier dagen den onontbeerlijken grondslag van liefde schonk. Wat echter wisten wij van Russische zuivere poëzie, edert Poesjkin en Lermontov ? Poëzie is onvertaalbaar: ik beken, dat ik aan zelfs de geciteerde dichters nooit veel heb gehad, in de Fransche en . . .