Advanced Search found 3 item(s) featuring "Anton Tsjechov"

1935-12-21 "2x2: liefde" door Valentin Katajew (Victor J. Brunclair)
  • . . . met lachkruid overstrooid. De humor van Katajev is zienlijk van een oppervlakkiger allooi dan dien van grooie voorgangers als Gogol en Tschekov bijv. De goedmoedige noot blijft hier overheerschen en een zekere mildheid is er niet vreemd aan. Het gegeven? Twee paren hebben zich haar Sovietvoorschrift . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Shakespeare , Shaw , Synge , Barrie en Joyce ; uit het Russisch naar Toergenjef en Tsjechof , uit het Scandinavisch naar Strindberg en Ibsen , uit het Duitsch (het programma zegt grappig: het Oostenrijksch) naar Schnitzler , . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . openen, wordt ook van dit huis de patroon: hij zal er Shakespeare ontmoeten, zooals Ibsen Synge , en Tsjechov Goldoni . Gij ziet het: het is een prachtige belofte. En wat ons goeden grond geeft te hopen dat ze slagen zal, is... . . .