Advanced Search found 3 item(s) featuring "Arthur Van Oost"

1926-03-14 "La Bonbonnière" (Willem Putman)
  • . . . een "five o'clock" samenkwam ter gelegenheid van de eerste opvoering in gemelden schouwburg van "Les deux médaillons", een opéra-comique van den bekenden toondichter Arthur Van Oost , componist van "De zingende molens", op tekst van Georges Vaxelaire zelf. Deze consul schrijft verzen. En hij doet dat -- . . .
1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
  • . . . August de Boeck , Emile Wambach , Alpaerts , Lodewijk Mortelmans , Edward Verheyden , Jul. Schrey , Van Oost , Jef van Hoof , Jozef Ryelandt .. aan de wereld geopenbaard. Zij heeft het Vlaamsch publiek in aanraking gebracht met het . . .
1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
  • . . . Een nationale schepping — vriendelijk maar met oneindig minder aanspraken op artistieke waarde — was deze van «De Twee Medaljons», een bedrijf van Arthur Van Oost , op een gedicht van George Vaxelaire , — op Zaterdag 14 Januari 1933 . Op het repertorium van de