Advanced Search found 3 item(s) featuring "Albert du Bois"

1925-09 Julien Flament : Y a-t-il un théâtre belge? (Willem Putman)
  • . . . streven naar een nieuwen vorm zijn dan te Parijs twee Belgische auteurs, die langs klassieke wegen meesterwerken willen scheppen. Zij zijn de graaf Albert du Bois , die een cyclus uitwerkt "Les douze génies" en Paul Demasy , van wien onlangs "La cavalière Elza" te Parijs met succès . . .
1922-12-05 FRANSCH-BELGISCH TOONEEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . en bij een zekeren adel een vlijenden bijval verwierf, is als elke Belg grootsprakerig. Als een andere landgenoot die in Frankrijk woont, graaf Albert du Bois , heeft hij zich als levenstaak opgelegd, dramatisch iets als eene Légende des Siècles voort te brengen. Zoo heeft hij eene Tragédie d'Alexandre . . .
  • . . . te brengen. Zoo heeft hij eene Tragédie d'Alexandre geschreven, en een Faust, en, geloof ik, een Tristan, en eene Judith. Doch, waar een Albert du Bois niet ontsnapt aan cabotinage en aan de middeltjes die Victor Hugo verbinden met Edmond Rostand - "des ficelles . . .
1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . men geneigd is te zeggen dat zij grenst aan... naieveteit. In een werk met den eerder ronkenden titel «FRANCE NOTRE DEESSE» brengt graaf Albert du Bois de imponeerende figuur van kardinaal Richelieu ten tooneele -- wie waagt het dan zich hierbij oneerbiedig te betoonen ? -- en het . . .
  • . . . Henri Decoin met Daniele Darrieux; aan «CAGES DE VERRE» met Vandéric, en «LE CALVAIRE», met Jacques de Féraudy; aan «PRADAXORA» van du Bois , met Rachel Bérendt; aan «BOCCACE, CONTE 19» het frivole spel van Julien Luchaire , met Solange Moret. Onder de jongste «Belgische» stukken . . .