Advanced Search found 1 item(s) featuring "Alfred Neumann"

1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
  • . . . Lam van den Arme", door Stefan Zweig ; "Primerose", door de Fiers en de Caillavet ; "De Patriot", door Alfred Neumann ; "De Idioot", door Dostojevski ; "De Koekoek", door Jan Fabricius . - Worden er dan geene nieuwe oorspronkelijke Vlaamsche werken opgevoerd? . . .