Advanced Search found 2 item(s) featuring "Académie royale de Belgique"

1919-05-27 UN SONGE DE NUIT D'ETE IN DEN MUNTSCHOUWBURG (Karel Van de Woestijne)
  • . . . maanden der bezetting in dat milieu hoog aanzien en groot gezag genoot. Het geschiedenisje wordt ons geopenbaard door Lucien Solvay , lid der Académie royale de Belgique , en tooneelcriticus der " Etoile belge ". Ik deel het u op zijne verantwoordelijkheid mede, zonder er eenig commentaar aan toe te . . .
  • . . . bestuur eener muziekschool. Dat vond niemand zoo heel erg; zelfs Lucien Solvay toont zich hierbij inschikkelijk, al is hij lid van de Académie royale de Belgique , die den toondichter als haar lid schrapte. Er volgde echter uit dat men zijne partituur voor "Un songe de Nuit d'Eté" . . .
1922-01-22 HULDIGING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . verdere blijken van belangstelling komt het niet. Die eenvoud van zeden is geen kenmerk van uitsluitend de Vlaamsche Academie : de anderhalve eeuw oude " Académie royale " - waarvan, tusschen haakjes, de klasse der letteren Prof. Vercoullie verleden week tot haar voorzitter heeft gekozen, hetgeen te harer eere is - . . .