Advanced Search found 2 item(s) featuring "Académie royale de langue et littérature françaises de Belgique"

1922-01-22 HULDIGING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . geldt? Doch ter zake. - In de laatste weken ben ik er herhaald toe gebracht geweest u te vertellen van onze, fficieele en niet-officieele, Academie . Ik heb u verhaald van het ontstaan en de eerste levensblijken der jongste, doch van meet af meest decoratieve onder deze academies. Ik heb . . .
  • . . . sumptueuse dichteres gravin Mathieu de Noailles , waarmede zij innoveeren zou. De innovatie, gij weet het, ligt niet aan het feit dat de " Académie royale belge de littérature et de langue françaises " eene vrouw in haar schoot ontving: in dergelijke feministische daad is de Vlaamsche academie haar . . .
  • . . . week tot haar voorzitter heeft gekozen, hetgeen te harer eere is - pleegt bij mijn weten niet anders te handelen, en zelfs de jonge Fransch-Belgische academie , die van weidschheid blijkt te houden en trouwens onder hare leden het grootste getal artiesten telt, hield het tot op den dag van . . .
  • . . . (en haar naam grijp ik zoo maar niet uit de lucht), dan zou de receptie wellicht minder prachtig zijn geweest. Wellicht zelfs had de Fransch-Belgische academie heelemaal niet geïnnoveerd, hetgeen men, vanwege het voorbeeld, had moeten betreuren. Thans hadden de koning en de koningin eraan gehecht, bij de plechtigheid . . .
  • . . . klank en van bewogenheid. In eene Belgische-academische plechtigheid heeft ze schoonheid gebracht. Hoe dikwijls is zulks in dit land reeds gebeurd. Onze jongste Academie heeft inderdaad zeer gelukkig geinnoveerd.... N.R.C., 26 Januari 1922 . . . .
1922-03 LETTERKUNDIGE PRIJZEN (Karel Van de Woestijne)
  • . . . intellectuelle, La Renaissance d'Occident, Les Signaux - een wedijver geworden, zulke prijzen uit te loven: nooit hebben zij het gedroomde meesterstuk uitgelokt. De jonge " Académie royale de littérature et de langue françaises " heeft eveneens opdracht, twee prijzen toe te kennen, de eerste op fondsen, die haar werden verstrekt door . . .