Advanced Search found 1 item(s) featuring "Avenir"

1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
  • . . . zich ieder jaar voor een sympathiek publiek dapper weren, doch wier invloed noodzakelijk gering is. Daarnaast een paar Fransche kringen, waaronder de socialistische " Avenir " nog het meeste bereikt, omdat hij het meest aandurft. Schrijvers als Lemonnier en Eekhoud zijn er dank aan verschuldigd. Dezer . . .