Advanced Search found 1 item(s) featuring "Benjamin Constant"

1920-05-08 JEROME EN JEAN THARAUD (Karel Van de Woestijne)
  • . . . den ontwikkelingsgang der auteurs, tusschen die twee polen in, na te gaan. Die Relève ziet van alle gebonden verhaal, van alle "anecdoot" zooals Benjamin Constant dat noemt, af, om de "helden" te behandelen, meer dan den "oorlog", waar middenin ze staan, - nog meer afgezonderd dan Fabrice uit . . .
  • . . . van onpersoonlijken stijl, en, zou men kunnen zeggen, van collectieven stijl: de stijl zoo van "La Princesse de Clèves" als van "Candide", van Benjamin Constant als van Charles Nodier ; een boek van collectieven stijl, omdat het uitgaat van een traditie-vollen geest. Want kan het woord "geest" . . .