Advanced Search found 1 item(s) featuring "Bajart"

1925-09 Julien Flament : Y a-t-il un théâtre belge? (Willem Putman)
  • . . . Belgisch tooneel bestaat, dat volksch succès heeft en noemt dan "Le mariage de Mlle Beulemans" en andere specifiek-Brusselsche kluchten van de hand van Bajart , Van Roy , Fonson , Wicheler . Volgen dan de stukken van Belgen, die wegens hun lang verblijf te Parijs bij . . .