Advanced Search found 1 item(s) featuring "Broedermin en Kunstijver"

1921-11-25 EEN TOONEELVERTOONING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . ditzelfde Gent waar, om de jaren zestig-zeventig twee tooneelmaatschappijen elkander week om week de loef afstaken, de aloude " Fonteinisten " en de meer moderne " Broedermin en Kunstijver ", die telkens met nieuwe en voor hen zelf gemaakte stukken voor den dag kwamen, want als in de Middeleeuwen hadden beide hun . . .
  • . . . en waardig van Ondereet of van Van Peene , maar zij waren niet opzettelijk gemaakt voor de " Fonteine " of voor " Broedermin ". De acteurs kregen iets te leeren dat ze niet zelf hadden helpen ontstaan. De tooneelspeelkunst was uitgevonden; het was geen tooneel spelen meer als . . .