Advanced Search found 12 item(s) featuring "Arthur Bouchez"

1930-01-14 Baas Ganzendonck (D.W.)
 • . . . leverden. M. Van der Meulen, was een geknipte Baron en de andere rolle, bezet door Mej. Puissant, Mevr Van Ourtryv, heer R. Sonck, Bouchez , Van Winnendael en Lambert werden met verdienste vertolkt. Gezien de bijval dat de vertolkers geoogst hebben, mag men verwachten dit stuk dezen winter nogmaals . . .
1937-02-15 De witte non (Hippoliet van Peene)
 • . . . hoofdpersonen werden in hunne vertolking heerlijk gesteund door de dames H. Cabanier en J. Puissant, alsmede door de heeren S. Sonck, I. Bascour, A. Bouchez , Fr. Joossens, P. Van der Auwera, e.a. Al de vertolkers verdienen den meesten lof. Zij hebben het publiek dezen spannenden liefderoman als het . . .
1936-04-27 De Spooktrein (Anon.)
 • . . . zes menschen zijn zes zeer verschillende typen en worden op de meest natuurlijke wijze geïncarneerd door Dolf Denis , Mevr. José Puissant, Arthur Bouchez , Mevrouwen Irma De Veirman en Henriette Cabanier en tenslotte Jan Clercx die als grappig politie-spion een zeer geslaagd figuur teekent. Wat . . .
1930-02-04 Het proces van Mary Dugan (D.W.)
 • . . . veel talent en wist zich in de meest boeiende oogenblikken goed te beheerschen; h. Dubois stond als beschuldiger flink zijn man, terwijl h. Bouches (als Jimmy) de sympathie van het publiek naar zich wist te trekken en h. Van der Meulen (als E. West) zeer handig alle anti-pathie . . .
1935-03-01 David Teniers de jongere (W.B.)
 • . . . koren en dansen; en ook de Schubertsymfonie onder leiding van den h. I. De Greef, gaf een fijn-genuanceerde uitvoering. Tooneelleiders waren h.h. Bouchez en A. Dennis . Ook de uitwerking door G. Van den Eynde was zeer bevredigend. Na de voorstelling werd aan schrijver en toondichter . . .
1932-02-01 Te Brussel: Koninklijke Vlaamsche Schouwbrug: "De Ideale Vrouw" (H.B.)
 • . . . met gratieuse geraffineerdheid de rol van Gabriele von Schmidt terwijl Mevr. De Veirman een kwieke, dartele Hello uitbeeldt, onweerstaanbaar sympathiek in hare spontanëiteit. A. Bouchez heeft in Bertel Baum wellicht de minst dankbare rol, maar hij tracht er evenwel iets pikants van te maken. Zeer geslaagd is de . . .
1935-04-12 De Levende Brug (Anon.)
 • . . . wat de beklemmende sensatie der aangrijpende tooneelen betreft. De rollen werden alle zoo uitmuntend vertolkt dat we in één adem vermelden de heeren Arthur Bouchez , Jan Clerx , Frans Joossens, Adolf Denis , Piet Van der Auwera, Robert Sonck, Jan Verbeeck, Jan Van Trappen en natuurlijk . . .
1935-09-09 Het Klooster (H.B.)
 • . . . zelfs zijn waardigheid als prior even dreigt in 't gedrang te brengen. Jan Clercx is een scherp uitgeteekende Pater Thomas en Arthur Bouchez een edele, gloedvolle Dom Markus. Maar nog het meest heeft ons genoegen gedaan de Dom Militiaan van Adolf Denis . Zijn verschijning . . .
1934-05-02 De Gebroeders De Grave (D.)
 • . . . zijn, want de vertooning was in alle opzichten puik verzorgd. De hoofdrollen (Gebr. Degrave) werden gehouden door hh. P. Van der Auwera en Bouchez . Mirey ( J. Van Outrijve ). Daniel en Max, gevangenbewaarders (hh. Joostens en Denis ). Ora, dochter en verloofde van Eug. De Grave. . . .
1934-01-15 Te Brussel: Kon. Vlaamsche Schouwburg: Jane Shore (Anon.)
 • . . . gevoel en volledige overgave bracht Mevr. Peeters in "Jane Shore" een ideale uitbeelding van leven en diepmenschelijkheid. Een gelijkaardig spel gaf de h. Bouchez ons in de uitbeelding van Jan Schore. Een open doek en langdurige toejuichingen waren hiervan het sprekend bewijs. De h. Jef van . . .
1934-03-14 Mvoula (Mart. S.)
 • . . . en haalt eer van de vertolking. Bij de blanke spelers, de acteurs van den Vlaamsche Schouwburg , vermelden we speciaal den h. Bouchez , die als Robert Carlier door zijn flink getypeerd spel menigmaal in open doek werd toegejuicht. Het slepend tempo in de eerste tafereelen is wel . . .
1937-03-08 "Het Voorste Legioen" in den Kon. Vlaamschen Schouwburg van Brussel" (R.R.)
 • . . . vertrekpunt wordt voor het volgende schuifje. Die scenische bouw van het stuk werd door Gust Maes en door de spelers, vooral Arthur Bouchez , ten goede aangevoerd. Van mystische stijl was de insceneering die een gave atmosfeer schiep en op sobere doch dekoratieve wijze het spel en . . .
 • . . . "De drie musketiers", de jonge pater Aster, Rawleigh en Fulton, vormden een sterke spil waar omheen het grootste gedeelte van het drama draaide. Arthur Bouchez was onovertrefbaar als de purist, de redenaar , de scepticus, pater Aster. Hij incarneerde volkomen het type dat hij zich van een pater . . .