Advanced Search found 3 item(s) featuring "Charles Dullin"

1928-04-27 Een belovend jong regisseur: Lode Geysen (Paul de Mont)
  • . . . Niet lang geleden woonde ik te Parijs een vertoning bij van «Les oiseaux» van Aristofanes , bewerker Bernard Zimmer , regisseur Charles Dullin , de befaamde direkteur en kino-speler, die velen zullen bewonderd hebben als Louis XI in «Le Miracle des Loups» of als Kempelen in «Le . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Pitoëff en Jouvet , " la Chimère " onder Gaston Baty , en " le Théâtre Montmartre " onder bestuur van Charles Dullin heeft uitgenoodigd, dan stelt gij u zonder groote geestesinspanning voor, hoe het Brusselsch-Belgische tooneel onder Franschen invloed staat, zelfs rechtstreeks. Daartegenover staan, weliswaar, . . .
1922-10-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Pitoëff speelt, " La Chimère " die onder het bestuur staat van Gaston Baty , " Le Théâtre Montmartre" dien Charles Dullin leidt, en de Fransch-Russische " Compagnie de Sam Vermeil ": eene Fransche invasie waar wij, eerlijk gezegd, wel buiten konden, aangezien wij reeds in . . .