Advanced Search found 1 item(s) featuring "College, Essen"

1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
  • . . . dat het wel eens vruchtbaar kon gewaagd met openlucht en massascenes uit te pakken. In 1933 monteerden we op de speelplaats van het college te Esschen Verschaeve's Judas : voor openlucht moest vooral gezocht naar massa-scènes, niet zoodanig door het aantal spelers, dan wel door wat . . .
  • . . . psalmen gaven we als spreekkoor met gelijken tekst door allen. In 1934 gaven we Jeremias van Stefan Zweig , eerst op zelfde speelplaats te Esschen , en op 22 Juli op de Groote Markt te Veurne met een paar honderd man. Hier droegen de massa-scènes soms . . .
  • . . . om zoo de toeschouwers te veroveren. Daarom gaf ik de massa-scènes van Michel de Ghelderode 's Barabbas het volgende jaar 1935 te Esschen over een hoogte van 7 a 8 meter over een heelen massieven bouw, en gaf ik den wachter van dag en nacht tot een . . .
  • . . . van de huizen en menschen waar ze hun dagelijkschen strijd strijden, waar ze hunne vreugden en kommer beleven. Ondertusschen monteerden we «Elckerlijc» te Esschen met deelname van alle studenten van het college en inlijven van kerk en klokken en gebouwen, terwijl we te Roosendaal in een . . .