Advanced Search found 1 item(s) featuring "Claude Farrère"

1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
  • . . . den inhoud zijner stukken nooit dan veertien dagen voor de eerste vertooning), en het gezelschap speelt op dit eigenste oogenblik een aanpassing van Farrère 's L'Homme qui assassina, hetgeen toch al zoo slecht niet is voor den Brusselschen Vlaamschen Schouwburg . Buiten deze officieele schouwburgen hebben wij er . . .