Advanced Search found 5 item(s) featuring "Camille Lemonnier"

1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
  • . . . om de producten van Waalsche komponisten stond de Opera gastvrij open voor het muziekdrama, dat ontstaan was uit de samenwerking van Camille Lemonnier en den Waal L. Du Bois . Toen in 1918 het vijf en twintig jarig bestaan van onzen éénigen lyrischen schouwburg werd . . .
1925-09 Julien Flament : Y a-t-il un théâtre belge? (Willem Putman)
  • . . . Onder de mannen der "jeune Belgique" schreef Iwan Gilkin "Savonarola", "Les étudiants russes" en "Le roi Cophétua". Meer bekend zijn van Camille Lemonnier "Le mâle" en "Le mort", een mime-spel -- en dan van Georges Rodenbach "Le Voile" en "Le Mirage". Volgt het tooneel . . .
1921-03-30 BELGISCH TOONEEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . allooi is dan zelfs te Brussel, moet niet verwonderen. Crommelynck heeft er genoegen in gevonden, de gebreken aan te dikken die Lemonnier , bijvoorbeeld, in "Le Mort" heeft ten toon gespreid. Maar "Le Mort" was eene pantomime, en "Le Cocu magnifique" is eene tragische "farce", gesteld in . . .
1921-11-25 EEN TOONEELVERTOONING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . zelfs Henrik Ibsen . - Zekeren dag nu deed zich echter voor, dat zij een vertaling zouden spelen van Le Male, door Camille Lemonnier . De vertaling was weer van den sappigen Prosper Verbaere , als zij een Gentenaar met het juiste taalgevoel. De personages waren hetgeen . . .
  • . . . had op een tooneelschool gelegen. Al de anderen hadden het moeten doen met hunne aangeboren middelen. Doch, welken uitslag! Enkele dagen nadien schreef Camille Lemonnier over hen in L'Art moderne; hij kon zich maar niet voorstellen dat deze voorlooper van Guitry in het dagelijksche leven en . . .
  • . . . een ladder over een huisgevel verf stond uit te strijken, de ongeluksdagen dat er geen marmer na te bootsen viel! Hij ging zoover, Camille Lemonnier , te gaan eischen dat elk cabotin een ambacht leeren zou, al was het maar om een degelijk acteur te worden. En toen hem . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
  • . . . is. Daarnaast een paar Fransche kringen, waaronder de socialistische " Avenir " nog het meeste bereikt, omdat hij het meest aandurft. Schrijvers als Lemonnier en Eekhoud zijn er dank aan verschuldigd. Dezer dagen werd een nieuw stuk vol overtuiging en toewijding vertoond: La Tragédie du Pauvre, . . .