Advanced Search found 3 item(s) featuring "Camille Saint-Saëns"

1921-11-02 Muziek te Brussel VI (Karel Van de Woestijne)
  • . . . ingezien, hoe dit gemakkelijke, vlotte werk persoonlijkheid ontbeerde. Het valsche klatergouden orientalisme van een Leo Delibes en ook wel van een Saint-Saëns , met zijn zinnelijkheid en zijn toendertijd verrassende klankeffecten; wat aangedikt en opgefrischt met wat wij van de Russen, van Borodin met zijn . . .
  • . . . bijval gevonden. Nog minder dan "Marouf" munt dit werk door persoonlijkheid uit. Het kwam rechtstreeks met de beste bedoeling der wereld, uit den Saint-Saëns van bijvoorbeeld "Henri VIII"; het voerde ons terug naar de probate post-romantiek waar ik het hierboven over had. Maar dat juist.... Is het sedert . . .
  • . . . goed-afwisselend evenwicht, dat het werk merkwaardig recht en boeiend houdt. Zijne massabehandeling, die soms aan het oratorio doet denken (en weer aan den Saint-Saëns van "Samson et Dalila"), is niet alleen knap: zij weet te imponeeren. Terwijl zijne waarlijk bondig-nerveuze behandeling van meer-afzonderlijk-dramatische deelen wel niet schokt, maar . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Frankrijk hun werken naar Brussel brengen, dat er de première van gaf - ik noem namen als Gounod , Lalo , Saint-Saëns , Reyer , Massenet , d'Indy - maar veel van wat te Parijs viel - ik zal maar Carmen aanhalen - . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Fransche lyrisch-dramatische kunst betreft, - hoevele meesterstukken der Fransche opera, van Lalo tot d'Indy , over Reyer en Saint-Saëns heen, werden niet te Brussel in de Muntschouwburg gecreëerd! - moet ik er op wijzen, wat zulks als nadeelig gevolg kan hebben . . .