Advanced Search found 2 item(s) featuring "Carl Spitteler"

1924-10-04 DOOD VAN IWAN GILKIN (Karel Van de Woestijne)
  • . . . minder persoonlijk. Hij schreef, hij die nu eens eigen gevoel en eigen idee wilde ontwikkelen, hij schreef een.... Prométhée, waarmede hij weliswaar een Carl Spitteler vóór was (of vergis ik mij?), maar dan toch kwam na een Aischulos en een Shelley , om slechts dezen . . .
1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . ik dan nog -- eenigszins in aansluiting met het reeds besproken werk van Closson -- melding maken van een werk van Claude Spaak , «L'AUBERGE DES APPARENCES». Eindelijk eens een stuk, waarin een waarachtige poëzie opleeft. Spaak brengt ons in de herberg van den schijn, . . .
  • . . . -- melding maken van een werk van Claude Spaak , «L'AUBERGE DES APPARENCES». Eindelijk eens een stuk, waarin een waarachtige poëzie opleeft. Spaak brengt ons in de herberg van den schijn, en zal er het spel der liefde toonen, gespeeld door onwezenlijke figuurtjes, die als gesluierd om . . .
  • . . . waarin de rustieke peis wreed en hard gestoord wordt door het brutale leven ; «LA MAIN PASSE» van Aimé Declercq en Carlos Spaak , een vibrant sportief spel, dat ons in de wereld brengt van baccarat en roulette ; «MAROL», een tintelend werkje, waarin Jacques . . .