Advanced Search found 3 item(s) featuring "Carl Sternheim"

1933-01-13 Kon. Nederl. Schouwburg, "'n Zomerzotheid" door Cissy van Marxveldt (Victor J. Brunclair)
  • . . . voetlicht te gunnen. Vermits met het zoolang beloofde «Napoleon greift ein» van Hasenclever nog wordt getalmd, waarom krijgen we dan geen Sternheim «Burger Schippel» «der Snob», «die Kasette» e.a..? De onbedaarlijke Molièretrant waarin deze stukken geschreven zijn is een waarborg dat zij nokvolle zalen zullen lokken. . . .
1923-01 Gedrang: Tijdrevue in vier bedrijven en een naspel (Voorwoord) (Victor J. Brunclair)
  • . . . in één adem P. Veber en de Bouhelier , de Curel en Crommelynck voor Frankrijk en Sternheim en Kaiser voor Duitsland, alhoewel deze auteurs zich estheties als tegenvoeters verhouden. Een stukkenmaker staat tot een dramaturg als een rijmelaar tot . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
  • . . . the essential and by the spiritual». Aan dit exposé dient m. i. niets toegevoegd. Duitschland heeft de voornaamste vertegenwoordigers van het expressionisme : Sternheim , Paul Kornfeld , Friederich Wolf , Kokoschka ... en de meest populaire Georg Kaiser , die het bizarre drama «Van . . .