Advanced Search found 2 item(s) featuring "Carl Zuckmeyer"

1931-11-21 K.N.S. "Cirkus Knie" door Carl Zuckmeyer (Victor J. Brunclair)
  • . . . «Cirkus Knie» door Carl Zuckmeyer . Een foorkramersgeschiedenis met zeer romantischen inslag. Alleen de kinderroof en de waarzegging ontbreken om van dit stuk zoowaar een melodrama te maken. . . .
  • . . . buiten de werkelijkheid ligt en behoort tot het genre der onaanvaardbare fantasten. Dit bohemertype met overaardsche bevliegingen is een wezen dat alleen in Zuckmeyer 's verbeelding toestaat en niets heeft van den in de allereerste plaats zakelijk en akkuraat aangelegden cirkusdirecteur van onze dagen. Het dramatisch gegeven is er . . .
  • . . . Weinig logisch voor een bezadigd man als Knie. Maar als de dochter niet heengaat, als zij dus dit ongemotiveerd vertrek niet aangaat, kan Zuckmeyer geen vierakter schrijven. Andermaal hoed af voor Ida Wassermann. De complexe natuur van Katharina in haar overgangen van beminnelijke argeloosheid naar het temperamentvolle «ewig . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
  • . . . Max Halsberg en Otto Ernst Hessen ; "Een, Twee, Drie" samen met "Souper", beide stukken door Fr. Molnar ; "Circus Knie", door Zuckmayer ; "Het Lam van den Arme", door Stefan Zweig ; "Primerose", door de Fiers en de Caillavet ; "De Patriot", door . . .