Advanced Search found 3 item(s) featuring "Charles Vildrac"

1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Italiaansch naar Pirandello . Een zeer uitvoerige lijst van moderne Fransche werken, van Claudel tot Carco en van Vildrac tot Guitry zou ik hier eveneens kunnen overschrijven. Eindelijk zullen er Fransch-klassieke werken zijn van Molière , Marivaux ,
1922-09-27 VOLKSTOONEEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . het volk kiezen door aanhoudende vergelijking. Aanvankelijk zal het weinig onderscheid maken tusschen de nu ten derden male genoemde Twee Weezen en bijvoorbeeld Charles Vildrac 's Paquebot Tenacity. Maar beide drama's op het programma te laten afwisselen, zal na zekeren tijd mee brengen, dat het volk in Le Paquebot . . .
  • . . . Maurice Roelants . En er komt daarbij vertaald schoons van't beste dat Frankrijk thans biedt: bewerkingen van Jules Romains en Charles Vildrac . Natuurlijk in afwisseling met minder werk, dat wij niet aarzelen in de drakenmenagerie onder te brengen. Maar hebben wij niet bewezen, of nagenoeg, . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . vernieuwing van het répertoire dan men denken zou. Delacre geeft een lijstje van zijne auteurs: Courteline staat er naast Charles Vildrac , wat eclectisme kan heeten, en Tristan Bernard naast Marivaux . Molière , die de deuren zal openen, wordt ook . . .
  • . . . bezorgt hem misschien de absolutie der officiëele kritiek, die zich onlangs danig ergerde aan een stuk van den eveneens-beloofden Synge . Gaat Charles Vildrac er niet zoo gemakkelijk in, dan is daar nog Georges de Porto-Riche . Zoodat Jules Delacre misschien het lot der . . .