Advanced Search found 4 item(s) featuring "Dante Alighieri"

1922-01-22 HULDIGING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . te Parijs, zij wilde de wildheid en teederheid van haar ver en vreemd geslacht uitzingen in het Fransch, "moment de la pensee de Dante , par Michel de Montaigne , amie et compagne de Shakespeare , qui par Diderot et les encyclopédistes instruisit le jeune . . .
1921-05-29 HERMAN TEIRLINCK EN HET KUBISME (Karel Van de Woestijne)
  • . . . niet later dan verleden week in hetzelfde corps door August Vermeylen bewezen. De Academie , gij weet het misschien, hield een Dante -dag, en op die Dante -dag hield Vermeylen eene lezing, in den loop derwelke hij lucht gaf aan gevoelens, laat staan aan . . .
  • . . . hetzelfde corps door August Vermeylen bewezen. De Academie , gij weet het misschien, hield een Dante -dag, en op die Dante -dag hield Vermeylen eene lezing, in den loop derwelke hij lucht gaf aan gevoelens, laat staan aan bloote vaststellingen, die volkomen strookten met . . .
1935-11 Een monographie over Verschaeve (Gerard Walschap)
  • . . . de allergrootsten en tevens verklaren hoe deze schepper zooveel grooter is dan zijn eigen schepping (blz. 101). Schrijver legt uit in hoeverre Dante en Verschaeve om de beurt voor elkaar onderdoen en elkaar overtreffen. Wij hebben, schrijft hij blz. 104,
  • . . . elkaar overtreffen. Wij hebben, schrijft hij blz. 104, Verschaeve gesitueerd tusschen de mystiek en de literatuur in. Ook Dante hoort daar thuis, alhoewel hij nader tot de literatuur staat en Verschaeve nader tot de mystiek. Maar dit heeft de dichter der . . .
  • . . . koning zetelt hij gebiedend boven het ontketend leven enz. (blz. 104). Werd de Verschaeve der zeesymfonien niet de evenknie van een Dante , zoo werd hij toch een der glansrijkste figuren uit den katholieken kultuurkreits en neemt hij, tusschen den aristotelischen dichter ( S. Thomas ) en . . .
1922-07-04 GEDACHTENIS VAN PROSPER VAN LANGENDONCK (Karel Van de Woestijne)
  • . . . verlangen naar den dood." - " Prosper van Langendonck doet mij, op dit plots-kenterende oogenblik van zijn leven, denken aan wat van Dante Alighieri wordt verteld, toen hij, zekeren nacht, kloppen ging aan de cel van den heilige van Assisi. Wat heeft, dien stormnacht, de alles-peilende zanger . . .