Advanced Search found 1 item(s) featuring "De Jonghe"

1935 Koloniaal Tooneel (Ernest W. Schmidt)
  • . . . techniek rudimentair. Maar door onderwerp en personages mag hier wel degelijk gesproken worden van een koloniaal tooneelstuk. Een tweede spel van den h. De Jonghe geeft reeds veel minder vat op kritiek. We bedoelen "Tropengift (Uitg. J. Janssens, Antwerpen). De handeling is niet meer zoo hortend, de dialogeering . . .