Advanced Search found 3 item(s) featuring "E. Amter"

1928 Cyriel Verschaeve: Twee legendespelen (Lode Monteyne)
  • . . . gewrocht, van «Marietje's Hemelvaart» (uit den cyclus» «Marietje Hemelsoet») door Willem Putman , van enkele door Ghéon geïnspireerde stukjes van Edward Amter , van «Christoffel» en «De zonderlinge Gast» door Anton van de Velde , van «Fra Angelico» door Jef Crick en van . . .
1925-11-07 Marcel Achard : "Malborough s'en va-t-en guerre" (Willem Putman)
  • . . . -- een lied. Het is gevaarlijk om van een mooi liedje een tooneelstuk te maken; ik herinner me dat gezegd te hebben aan E. Amter , wien ik zijn "Soudan had een dochterkijn" maar niet vergeven kon -- ik wou dat hij "Malborough s'en va-t-en guerre" eens zag. Het . . .
1928 Ernest W. Schmidt: "Georges Fries" (Lode Monteyne)
  • . . . journalisten op de planken te brengen. Horemans deed het in zijn stuk «In de Branding»; de tot nog toe minderbekend geworden Eduard Amter schetste op zijn beurt het leven van een revolutionnaire krant in zijn spel «De Nieuwe Mensch». Het zijn al bijdragen tot de comedie . . .