Advanced Search found 6 item(s) featuring "Edward Keurvels"

1923-10-05 De Vrijschutter (L.O.)
  • . . . geplant werd, waaronder ten bate van eigen cultureel leven gestreden zou worden. Hulde bracht hij aan de stichters, in de eerste plaats aan Edward Keurvels , den onversaagde, den hartstochtelijke, die alles veil had voor de zaak en geen taak te zwaar achtte, geen moeilijkheden te drukkend tot 't . . .
1939-07 HET EEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1928-29 (August Monet)
  • . . . openingsdag waren ze naar 't Schoonselhof getogen om bloemen te leggen op het graf van Henry Fontaine en op dat van Edward Keurvels , die aldaar ook een hem waardig gedenkteeken gekregen had, — maar dank zij vooral de bemoeiingen van den heer Michel Lhoëst, bestuurder van . . .
1933-07-07 De uitslag van ons referendum: eenige antwoorden (Victor J. Brunclair)
  • . . . zijn tweeslachtige oplossing van het operavraagstuk den worm aan de instelling, die in het teeken van P. Benoit , Blockx , Keurvels en Fontaine staat. Wij zijn geen bekrompen francophonen en het eerder exclusivistische standpunt van de eerste Vlaamsche zangpioniers heeten wij over heer . . .
1939-07 HET DRIE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1919_20 (August Monet)
  • . . . zou afgevaardigd worden en dat daarvoor de tweede avond uitgekozen was: deze van «Quinten Massys» waarbij nog een huldebetoon aan de nagedachtenis van Edward Keurvels gevoegd zou worden. De feestelijkheden werden den Zondag tevoren — op 21 Maart — reeds ingezet met een plechtige receptie van heel . . .
  • . . . de beteekenis van wat hij te zeggen had. De tweede jubelavond was gewijd aan Emiel Wambach en aan de nagedachtenis van Edward Keurvels . Terwijl het borstbeeld van Keurvels in een kader van palmen en bloemen op het tooneel verscheen, voerde het orkest twee fragmenten . . .
  • . . . De tweede jubelavond was gewijd aan Emiel Wambach en aan de nagedachtenis van Edward Keurvels . Terwijl het borstbeeld van Keurvels in een kader van palmen en bloemen op het tooneel verscheen, voerde het orkest twee fragmenten van zijn «Parisina» uit, waarna dan een in . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
  • . . . Benoit . Henry Fontaine werd bijgezet in het nieuwe Antwerpsche Pantheon op 't Schoonselhof, naarwaar, kort daarna, en vlak tegenover hem, Edward Keurvels van het Kielkerkhof overgebracht zou worden. 25 Maart 1924 : Dat was de datum van Schrey 's zilveren jubelfeest als dirigent . . .
1939-07 HET DRIE-EN-DERTIGSTE JAAR 1930-31 (August Monet)
  • . . . de maand Januari was het bronzen medaljon van Henry Fontaine geplaatst in het foyer van den schouwburg, waar reeds dat van Keurvels was aangebracht, en op 21 Maart 1931 wijdden de heeren Derickx en Tokkie dan nog een voorstelling aan zijn . . .