Advanced Search found 2 item(s) featuring "Ernst Krenek"

1939-07 HET EEN-EN-DERTIGSTE JAAR 1928-29 (August Monet)
  • . . . : R. Christiane, M. Verhoeven I. De Borger. De meest ophefmakende nieuwigheid in dit seizoen is «Johnny leidt den dans» geweest ...«jazz-opera» van Ernst Krenèk . We zien nog altijd het prospectus van de uitgevers : Johnny, de jazz-neger, stond erop, de vijf werelddeelen veroverend ! Zoo was 't . . .
1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
  • . . . Vlaamsche Opera ongewoon groote verhouding van avant-garde-werk, zoowel eigenlandsch als vreemd. Op Zaterdag 15 October bracht hij «Zwaargewicht», een ...sportieve grap van Ernst Krenek , den toondichter van het beruchte «Johnny spielt auf», waarvan de première het optreden van een Russisch balletgezelschap voorafging. Een even gewaagde — maar . . .