Advanced Search found 1 item(s) featuring "Edmond Menzel"

1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . een vrouw is, wijdt daar krasse beschouwingen aan. Maar de speelster Marguérite Pierry deed dat op aangrijpende wijze leven. «TREMPLIN», een stuk van Edmond Menzel , werd om denzelfden tijd vertoond in het Théâtre Molière . Het is al zoo fatsoenlijk als «Aurélie» onfatsoenlijk is. En ergens in . . .