Advanced Search found 3 item(s) featuring "Ernest Reyer"

1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
  • . . . naar Brussel brengen, dat er de première van gaf - ik noem namen als Gounod , Lalo , Saint-Saëns , Reyer , Massenet , d'Indy - maar veel van wat te Parijs viel - ik zal maar Carmen aanhalen - beleefde hier overtuigende . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . gevestigde gewoonte wat de Fransche lyrisch-dramatische kunst betreft, - hoevele meesterstukken der Fransche opera, van Lalo tot d'Indy , over Reyer en Saint-Saëns heen, werden niet te Brussel in de Muntschouwburg gecreëerd! - moet ik er op wijzen, wat zulks als . . .
1939-07 HET DRIE-EN-DERTIGSTE JAAR 1930-31 (August Monet)
  • . . . moeten doen om het opvoerrecht dezer drie altijd verzekerde successen te mogen behouden, lieten deze ditmaal deze keus vallen op «La Statue» van Ernest Reyer . Het was eer complete jubelavond, waarbij alléén maar het publiek ontbrak. Maar al de andere ingrediënten voor een «ovatie» waren in de ruimste . . .