Advanced Search found 6 item(s) featuring "Frédéric Chopin"

1923-10-19 Pinksternacht (L.O.)
  • . . . wat het wezen wou en door het gebrek aan smaak in wat het gaf. Als proeve van ballet verschafte "Sylphide" de ?? van Chopin 's georkestreerde klaviermuziek, vooral gelegenheid om de mooi-uitgekozen groep van ballerina's aan 't werk te zien. Er zit reeds een besef van stijlwaarde in die . . .
1939-07 HET ACHT-EN-TWINTIGSTE JAAR 1925-26 (August Monet)
  • . . . G. Basilewsky . Op Donderdag 24 December : «Daphnis en Chloë» van Maurice Ravel en «Betooverde Nacht» op muziek van Chopin . En op Donderdag 21 Januari 1926 «De Vuurvogel» van Igor Strawinsky . Bijzondere voorstellingen waren nog deze, op Zondag 15 November . . .
1939-07 HET VEERTIGSTE JAAR 1937-38 (August Monet)
  • . . . opvoeringen kon beleven. Op Dinsdag 28 December 1937 : «Zwarte Viooltjes» een lyrische comedie van August Monet , met muziek naar Chopin , door Leo Fob . Op Dinsdag 22 Februari 1938 : «Anna-Marie» een libretto van Felix Timmermans , met muziek van
  • . . . «Zwarte Viooltjes», met de meeste liederen erin door de toen pas overleden dochter van den auteur, de klaviervirtuose Elsa Monet, op nummers van Chopin aangepast, ter inzage gegeven werd, was zijn vertrouwen dadelijk zóó groot dat hij niet slechts het stuk onmiddellijk ter opvoering aanvaardde, maar de verdere . . .
1921-06-23 Muziek te Brussel III (Karel Van de Woestijne)
  • . . . de dilettantische burgerij dan op de kunstenaars, die steeds, ook in dezen cubistischen tijd, van mooie beelden blijven houden, beleefde de boetseerster van Chopin 's muziek, trouwens voor dansbeweging gedacht, bij hare tallooze Brusselsche vrienden weer maar eens den gewonen triumph. Zij keerde een tweede maal terug. Ditmaal had . . .
1928-02-11 Willem Putman: "Het Masker" (Lode Monteyne)
  • . . . en gevoelens. Toch is hij de eenige in wiens gemoed iets omgaat -- en hij blijft dit unicum, drie akten lang. Hij speelt Chopin op zijn cello... De meid, die binnenkomt, laat flesch en glazen van het schenkbord glijden. Dit is in ieder geval een bewijs, dat zij . . .
1925-05-25 Jean-Jacques Bernard : "L'invitation au voyage", door het "Studio des Champs Elysées" (Willem Putman)
  • . . . provincie -- bemerken wij de piano, het bureau, en rond de kachel drie clubzetels. Vóór het halen reeds vernemen wij langoureuze piano-muziek van Chopin . 1. Marie-Louise speelt. Ze houdt op en droomt. De muziek vervolgt in haar blik. Ziehier hare identiteit : zij is de . . .
  • . . . bestuurt. Zij heeft een kind, Gérard -- zeven jaar oud. Iedereen houdt van haar. Zij is zeer gelukkig. Zij leest verzen en speelt Chopin . Men eerbiedigt hare fijn gevoeligheid. Haar vader zegt over haar : "C'est une... artiste, une musicienne. Rien ne lui est étranger." Er is iets . . .