Advanced Search found 2 item(s) featuring "Delbeke-Walschap"

1929-11-20 Tooneel in Vlaanderen. Het Landjuweel te Kortrijk (Anon.)
  • . . . Jac. Ballings , een van Hegenscheidt , van Paul de Mont , Willem Putman . Anton van de Velde , Delbeke-Walschap , Albrecht Rodenbach , August Monet . Onmiddellijk treft het, dat op deze wijze het Landjuweel-tornooi slechts een zeer onvolledig beeld zal geven . . .
1930-10 De Geestelike, d. i. de Zedelik-Godsdienstige Waarde in het Katholiek Tooneelrenouveau (Aloïs de Maeyer)
  • . . . levensgebeuren. Het is een goed stuk, maar zonder te voldoen aan de eischen van den dag. In Vlaanderen kregen we De Vuurproef van Delbeke-Walschap . Kan al evenmin geslaagd heeten, allerminst in zijn symbolische zielestrijd. Het gewild moderniseeren is hier koud en futloos; het is allegorie en symbool op . . .