Advanced Search found 1 item(s) featuring "Franz Grillparzer"

1922-03-12 De plannen van Dr J.-O. De Gruyter: Kandidaat voor het bestuurschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen (Anon.)
  • . . . Klapperbeentjes - J. Fabricius Jr : Dole Wappers - F. Hebbel : De Niebelungen - G. Freytag : Die Journalisten - Grillparzer : Des Meeres und der Liebe Wellen - G. Hauptmann : De verdronken Klok - H. Bahr : Das Tauzchen -