Advanced Search found 2 item(s) featuring "Franz Liszt"

1923-07-31 VACANTIEKRABBELS III (Karel Van de Woestijne)
  • . . . daags worden voorgesteld. En zoo komt het dat ik weer eens Arthur de Greef mocht hooren. Ik stel het met dankbaarheid vast: is Liszt hem, zooals altijd trouwens, wat zwaar, vooral als men hem met den geweldigen Rummel vergelijkt, wat heeft hij niet weten te maken, hij de . . .
1941-02 NAAR EEN VLAAMSCHE DANSKUNST (Elsa Darciel)
  • . . . Spiegel van Maskeroen", een mystiek spel van verzoeking, val, inkeer en verheerlijking van Wanneke, het vrome dorpsmeisje, op muziek van Humperdinck , Liszt en Bach , met costumes in den trant van Rembrandt en van Rubens , en : "De Verliefde Leeuw", een . . .