Advanced Search found 8 item(s) featuring "Franz Molnar"

1932-12-02 "Eén, twee, drie" door Franz Molnar (Victor J. Brunclair)
 • . . . "Een, twee, drie" door Frans Molnar Ook "Één, twee, drie" hervond zijn vroegeren bijval. In dit stuk bereikt de maestria van Molnar hoogtepunten. Onze lezers . . .
 • . . . twee, drie" door Frans Molnar Ook "Één, twee, drie" hervond zijn vroegeren bijval. In dit stuk bereikt de maestria van Molnar hoogtepunten. Onze lezers kennen het gegeven. De bankier Norissen had geestelijk toezicht over Lydia, de dochter van een Amerikaanschen confiater. Juist als hij met . . .
1932-01-16 K.N.S. "Liliom" door Franz Molnar (Victor J. Brunclair)
 • . . . Tooneel K.N.S. «Liliom» door Franz Molnar Wij kunnen niet vinden dat deze legende aan den roem, van Molnar luister zal bijzetten. Dit stuk is integendeel . . .
 • . . . Tooneel K.N.S. «Liliom» door Franz Molnar Wij kunnen niet vinden dat deze legende aan den roem, van Molnar luister zal bijzetten. Dit stuk is integendeel een mislukking, zoo ongeveer op heel de lijn. Wij kunnen Molnar gemeten in zijn blijspelen, hier, waar . . .
 • . . . Het foortooneel b.v. is zeer geslaagd, Evenzoo de diskussie der twee dienstmeisjes (Julie en Marie) betreffend de herkenningsteekens van den waarachtigen soldaat. Maar Molnar kantelt in de parodie waar hij het hiernamaals voorstelt als een groot politiekomissariaat, dat van de aflijvigen rekenschap vraagt omtrent hun gedragingen op aarde. . . .
 • . . . het stuk in dalende lijn, om te eindigen op een uiterst zwak slottooneel. Misschien was het gegeven van deze legende te strak om Molnar toe te laten er zijn gaven op te ontspinnen. Vooraleer wij de vertolking bespreken, moet ons van het hart, dat de vertaling van Adolphe . . .
1931-10-31 Kon. Nederlandsche Schouwburg: "Souper", "Een, twee, drie" door F. Molnar (Victor J. Brunclair)
 • . . . Kon. Nederlandsche Schouwburg «Souper», «Een, twee, drie» door F. Molnar . Deze Molnar -avond is een heusche triomf geworden. Het was een spettering van geestigheid, één vuurwerk vol verrassende vondsten, één tinteling van . . .
 • . . . Kon. Nederlandsche Schouwburg «Souper», «Een, twee, drie» door F. Molnar . Deze Molnar -avond is een heusche triomf geworden. Het was een spettering van geestigheid, één vuurwerk vol verrassende vondsten, één tinteling van humor van aanvang tot einde. . . .
 • . . . spettering van geestigheid, één vuurwerk vol verrassende vondsten, één tinteling van humor van aanvang tot einde. Rond een nietigheidje-- een Aprilmop -- heeft Molnar een prettige comedie geschreven, boordevol geestigheid. Rond de feestdisch heeft een self made man zijn getrouwe vrienden uitgenoodigd. Een spuiter, bekende van het heele . . .
1931-11-23 Nederlandsche Schouwburg: Heropvoering van "De Opgaande Zon" van H. Heyermans (J.V.G.)
 • . . . Nederlandsche Schouwburg : Heropvoering van "De Opgaande Zon" van H. Heyermans Den voortdurenden bijval die de Molnar -werken blijven genieten, was voor de directie eene aangewezen gelegenheid, om naast de herneming van deze twee eenakters, ook een ander stuk uit het gevestigde . . .
1932-01-13 Door mijn luidspreker. Interview met den platten Antwerpenaar (Victor J. Brunclair)
 • . . . MIJN LUIDSPREKER INTERVIEW MET DEN PLATTEN ANTWERPENAAR Ik heb den beruchtsten spadrillenlooper van het faubourg een interview, af genomen naar aanleiding van Molnar 's «Lilion». Ziehier zijn indrukken: Blaas uit zulle, manier veur da nief vlomsch op het thiater! Zadde me gezee dat dor e serieus . . .
1932-12-02 Kon. Nederl. Schouwburg, "Souper" door Frans Molnar (Victor J. Brunclair)
 • . . . Souper door Frans Molnar Een Molnar avond is altijd één bekoring. Maar als wij het bezoekersaantal van den K.N.S. bij deze herneming . . .
 • . . . Souper door Frans Molnar Een Molnar avond is altijd één bekoring. Maar als wij het bezoekersaantal van den K.N.S. bij deze herneming als norm mogen aanvaarden, lijkt de «vogue» . . .
 • . . . en doordrijvendheid, dan zal, wij geven ons parool, PAN stellig niet in gebreke blijven, voor wat betreft, steun en gedegen kritiekvoering. «Souper» van Molnar beviel ons bij deze herneming matiger. Wij beginnen zoo stilaan de werkwijze van den gevierden Hongaar te doorzien. Zooals een zijdeworm spint hij zich . . .
 • . . . Eén beproefd recept dat nooit kan missen, op voorwaarde dat er een vernuftige hand aan het getouw werkt. Nu is de hand van Molnar hier die van den goochelaar. Hij verwekt spanningen en onthult met verrassing. In den aanloop van Souper bijv. daar waar hij het onderonsje naar . . .
1933-09-29 In den Kon. Ned. Schouwburg. "De goede fee" door Franz Molnar (Victor J. Brunclair)
 • . . . IN DEN KON. NED. SCHOUWBURG «DE GOEDE FEE», door FRANZ MOLNAR . Men heeft dit stuk van Molnar vergeleken bij «Juffrouw Kerkmuis» dat door den tooneelrecensent van «De Schelde» ten onrechte . . .
 • . . . IN DEN KON. NED. SCHOUWBURG «DE GOEDE FEE», door FRANZ MOLNAR . Men heeft dit stuk van Molnar vergeleken bij «Juffrouw Kerkmuis» dat door den tooneelrecensent van «De Schelde» ten onrechte aan den zelfden auteur wordt toegeschreven, maar zonder de geringste terughouding . . .
 • . . . Kerkmuis») inzake waardebepaling ver boven «De goede Fee» aanschrijven, zoo door bouw als door geestigheid. Bij Fedor fijn pigment, hier bij Molnar grof klipzout met zware, zeer zware korrels uitgestrooid. De Molnar geestigheid lijkt stilaan op maakwerk en zijn procédé wordt gaandeweg al te . . .
 • . . . als door geestigheid. Bij Fedor fijn pigment, hier bij Molnar grof klipzout met zware, zeer zware korrels uitgestrooid. De Molnar geestigheid lijkt stilaan op maakwerk en zijn procédé wordt gaandeweg al te doorzichtig dan dat we ons nog aan sensatie en verrassingen zouden kunnen . . .
 • . . . zoodanig niet eens de verdienste der originaliteit, want legio vinden wij gelijkaardige themata in de filmproduktie, bij voorkeur dan de overatlantische. Maar hem, Molnar , weze veel vergat . Het bioscoopmeisje met de zaklamp omschrijven als «de glimworm» getuigt van vinding die niet alleen poëtisch maar zeer liefelijk aandoet, . . .
 • . . . feilen inschikkelijk door de vingeren. Zij zijn nochtans overtalrijk, deze treilen. Eerst en vooral is het stuk veel te lang en de woordgoochelaar Molnar vermoeit ons finaal met zijn doorkeken trucjes. Trouwens overzaait Molnar het heele gevalletje met libertijnsche spelingen die ons ofschoon wij de preutschheid . . .
 • . . . en vooral is het stuk veel te lang en de woordgoochelaar Molnar vermoeit ons finaal met zijn doorkeken trucjes. Trouwens overzaait Molnar het heele gevalletje met libertijnsche spelingen die ons ofschoon wij de preutschheid niet in top hijschen, nog al aanstootelijk voorkomen. De dubbelzin der situaties . . .
 • . . . die ons ofschoon wij de preutschheid niet in top hijschen, nog al aanstootelijk voorkomen. De dubbelzin der situaties is om het goedkoop affekt Molnar onwaardig. Het is altijd de mirakelkunst van Molnar geweest, een niemendalletje aantrekkelijk te maken, en nu wendt hij andermaal dezelfde methode voor. . . .
 • . . . nog al aanstootelijk voorkomen. De dubbelzin der situaties is om het goedkoop affekt Molnar onwaardig. Het is altijd de mirakelkunst van Molnar geweest, een niemendalletje aantrekkelijk te maken, en nu wendt hij andermaal dezelfde methode voor. Maar de anders verdoken touwtjes zijn zichtbare kabels geworden.
 • . . . geweest, een niemendalletje aantrekkelijk te maken, en nu wendt hij andermaal dezelfde methode voor. Maar de anders verdoken touwtjes zijn zichtbare kabels geworden. Molnar wil alles tot geestigheid aanmunten en zoo koppelt hij aan zijn tooneelspel nog een appendix, een epiloog dat evenmin geestig als noodzakelijk is. Daarin . . .
 • . . . dit dan de champagnekurkknal zijn, het orgelpunt boven een vuurwerk dat uitwaaiert. Nochtans zegt de toeschouwer, nadat hij drie bedrijven lang den virtuoos Molnar op het slappe touw zag dansen «Laat het nou uit zijn Molnar ! Vriendelijk bekijkt, maar het toemaatje is er heusch te . . .
 • . . . de toeschouwer, nadat hij drie bedrijven lang den virtuoos Molnar op het slappe touw zag dansen «Laat het nou uit zijn Molnar ! Vriendelijk bekijkt, maar het toemaatje is er heusch te veel». Het gegeven: Lou, de glimworm, heeft aan haar bescheiden betrekking niet genoeg en . . .
 • . . . Zij weerstaat den Yankee en vordert den geraffineerden ruilkoop, dat hij haar charmes zal beloonen door haar echtgenoot een schitterend baantje te verschaffen. Molnar weet voor deze eerste verwikkeling geen anderen raad, dan dat Lou voor de keus van dezen echtvriend het telefoonboek zal raadplegen. Op Meester Sporum . . .
 • . . . tooverstaf om de goede Fee en deze haast doorgetobte advokaat is er heusch graag bij. Maar de verwikkelingen komen aanzetten en daarbij is Molnar 's moppentafel rijkejijk voorzien. Sporum zal er moeten aan gelooven : even plots als het geluk verschijnt, zwenkt het weer langs het hoekje om. De . . .
 • . . . het geeuwen om den toeschouwer één avond lang dan immuun te maken voor de aanstekelijskte kwaal dezer eeuw: de verveling en daarin slaagt Molnar triomfantelijk. Als wij huistoe gaan zeggen wij: Daarmee is het nu weer middernacht geworden. So weit sind wir. Doorloopend tijdens deze voorstelling heb ik . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
 • . . . opgevoerd: "In Voorarrest" (Vor Untersuchung), door Max Halsberg en Otto Ernst Hessen ; "Een, Twee, Drie" samen met "Souper", beide stukken door Fr. Molnar ; "Circus Knie", door Zuckmayer ; "Het Lam van den Arme", door Stefan Zweig ; "Primerose", door de Fiers en . . .