Advanced Search found 1 item(s) featuring "Frans Uyttenhove"

1939-07 HET ACHT-EN-TWINTIGSTE JAAR 1925-26 (August Monet)
  • . . . van Nymegen» tien voorstellingen konden worden gegeven. «Marieke van Nymegen» is een werk van Rafael Verhulst en van den Gentschen toondichter Frans Uyttenhove , die echter vóór de voltooiing ervan overleed en enkele deelen ervan nog in schetsvorm achterliet: Flor Bosmans nam den piëteitvollen last . . .