Advanced Search found 4 item(s) featuring "Francis de Croisset"

1925-09 Julien Flament : Y a-t-il un théâtre belge? (Willem Putman)
  • . . . Volgen dan de stukken van Belgen, die wegens hun lang verblijf te Parijs bij de Fransche literatuur worden geassimileerd. Zoo vernemen wij, dat Francis de Croisset , M. de Waleffe , Hennequin en Kistemaeckers Belgen zijn. Wat nu de echte "auteurs de chez nous" . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
  • . . . denk ik aan "Het Klooster" ( Emiel Verhaeren ), "Huwelijk" ( N. Gogolj ), "De Wijngaard des Heeren" ( de Fiers en Croisset ), "De Opgaande Zon" ( Herman Heyermans ), terwijl een wederopvoering van "De Paradijsvloek" ( Laudy ), die voor den Nederlandschen Schouwburg eene . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . echter bezit evenveel zelf-vertrouwen of durf: Parijs is trouwens voor de Belgische personaliteit, of voor de personaliteit tout court, een gevaar, waar een Francis de Croisset en een Henry Kistemaeckers het bewijs van zijn. En aldus worden heel wat degelijke doch Belgische stukken te Brussel op.... . . .
1922-12-05 FRANSCH-BELGISCH TOONEEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . er met meer of minder talent de stroomingen der mode volgen of zelfs leiden - ik denk aan Kistemaekers en aan Francis de Croisset , cm te zwijgen van exploitanten als Hanswick en De Wattine - ziet men sommigen over het hoofd die, . . .