Advanced Search found 2 item(s) featuring "De Fonteine"

1921-11-25 EEN TOONEELVERTOONING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . vreemde tooneelen. Ik wil blijven in ditzelfde Gent waar, om de jaren zestig-zeventig twee tooneelmaatschappijen elkander week om week de loef afstaken, de aloude " Fonteinisten " en de meer moderne " Broedermin en Kunstijver ", die telkens met nieuwe en voor hen zelf gemaakte stukken voor den dag kwamen, want als . . .
  • . . . wel heel aardige stukken, en waardig van Ondereet of van Van Peene , maar zij waren niet opzettelijk gemaakt voor de " Fonteine " of voor " Broedermin ". De acteurs kregen iets te leeren dat ze niet zelf hadden helpen ontstaan. De tooneelspeelkunst was uitgevonden; het was geen . . .
1922-07-04 GEDACHTENIS VAN PROSPER VAN LANGENDONCK (Karel Van de Woestijne)
  • . . . van hun grooten vriend en leider, hare eigen bestendigheid ervaren. En dat ook de jongere Vlaamse literaire generatie, meer bepaald deze die zich om Het Fonteintje heeft geschaard, talrijk was opgekomen en van warme verkleefheid getuigenis kwam geven, terwijl ouderen als Arnold Sauwen en Omer . . .