Advanced Search found 1 item(s) featuring "Georges Auric"

1925-11-07 Marcel Achard : "Malborough s'en va-t-en guerre" (Willem Putman)
  • . . . Zij zal nu haar leven lang haar man gedenken, zooals hij haar door den liefhebbenden page werd afgeschilderd. Bij dit stuk is door Georges Auric een muzikale adaptatie geschreven, een zoete geheimzinnige muziek, evenals het stuk mengsel van romantische poëzie uit vroegere eeuwen en harde moderne bitterheid, versterking . . .