Advanced Search found 3 item(s) featuring "Gaston Baty"

1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Jacques Copeau , " le Théâtre des Champs-Elysées " met Pitoëff en Jouvet , " la Chimère " onder Gaston Baty , en " le Théâtre Montmartre " onder bestuur van Charles Dullin heeft uitgenoodigd, dan stelt gij u zonder groote geestesinspanning voor, . . .
1922-10-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . des Champs-Elysées " waar voor het oogenblik het gezelschap van Pitoëff speelt, " La Chimère " die onder het bestuur staat van Gaston Baty , " Le Théâtre Montmartre" dien Charles Dullin leidt, en de Fransch-Russische " Compagnie de Sam Vermeil ": eene Fransche invasie waar . . .
1923-02 Henri Ghéon: zijn programma (Lodewijk Dosfel)
  • . . . paar maal 's jaars plechtige voorstellingen zouden geven, en de provinciën door zouden reizen. Versieringschilders, toonkunstenaars, dichters zouden oprijzen en men zou, naar Gaston Baty 's wensch, kunnen droomen van de vereeniging van alle kunsten in het volledig drama, katholiek naar geest en schoonheid . De schrijver . . .