Advanced Search found 3 item(s) featuring "Georg Friedrich Händel"

1935-07-28 De tragedie van Leven en Dood (Anon.)
  • . . . vertooning mede. Een groot koor zingt in de handeling te zijner tijd begeleid door orkest de Gloria en het Miserere en tot slot Händels Alleluia dat door Anton Verheyen zelf wordt gespeeld en een zijner beste rollen is die hij meer dan 200 maal vertolkte. Een . . .
1927-03-06 Lyrisch drama in 4 bedrijven van M. Leon Dubois: het "Passiespel" te Brugge (Anon.)
  • . . . in de keuze der stukken. In plaats van minder passende - hoewel zeer mooie - stukken van Grieg , Beethoven , Händel , enz., een godsdienstig [???], een oud-Vlaamsch godsdienstig lied, of beter nog een uitreksel van of een bewerking op een liturgisch gezang uit het officie . . .
1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
  • . . . van Ludomir Rozycki . Een zeer bekoorlijke prestatie van het ballet was een choregrafie, door L. Katschourowsky, op de zevende Suite van Haendel , voor het orkest bewerkt door Aug. L. Baeyens , onder de leiding van Hendrik Diels . De eerste gebeurde op Zaterdag