Advanced Search found 1 item(s) featuring "Gabriel Fauré"

1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
  • . . . luister van dit seizoen strekte ook een uiterst merkwaardige incursie op het gebied der moderne Fransche muziek : De opvoering van «Penelope», van Gabriel Fauré , op Zaterdag 15 Maart 1924 . De leiding hadden de heeren Derickx en Tokkie toevertrouwd aan den heer Rhené . . .