Advanced Search found 1 item(s) featuring "Georges-Louis de Buffon"

1922-08-29 MAURICE MAETERLINCK (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Maeterlinck het merkwaardigste verschijnsel in zijne literaire loopbaan, en, naar ik meen, het overtuigendste teeken dat ik mij omtrent hem niet vergis. Waar Buffon zegt dat "le style est l'homme même" (en hij heeft het nooit anders uitgedrukt), dan hoeft dat niet opgevat als dat de stijl is . . .