Advanced Search found 1 item(s) featuring "Germaine Lefrancq"

1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . PERDU SON NOM», een soort feuilleton, met een Pirandello -sausje overgoten, maar te luchtig om waarlijk belangwekkend te zijn. In «AURELIE» van Germaine Lefrancq is het geval behandeld van een temperamentrijke dame, die een loodgieter huwt. De auteur, die een vrouw is, wijdt daar krasse beschouwingen aan. . . .