Advanced Search found 1 item(s) featuring "Grote Markt, Brugge"

1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
  • . . . gevraagd te Brugge een Sanguis Christispel te monteeren : een H. Bloedspel : de onderhandelingen staan zoover dat me Belfort met beiaard en groote markt werden toegezegd : hier krijgen we het ideale podium, hier zijn we te midden van het volk en van de stad en van . . .