Advanced Search found 1 item(s) featuring "Grigol Zereteli"

1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
  • . . . uitdrukkelijk verzoek der Vorstin-zelve, met een uiterst minimum van officieel vertoon gepaard. Nog te vermelden; de reeks vertooningen, die het Russische gezelschap van Prins Zeretelli uit Parijs, hier in Februari kwam geven. Aangekondigd waren : Tweemaal «Prins Igor», éénmaal «Boris Godounow» en éénmaal «De Bruid van den Tsaar». . . .